Hoppa till sidans innehåll

Inför årsmötet 2021

03 MAR 2021 09:21
Dagordning, årsmöteshandlingar och praktisk information.
 • Uppdaterad: 03 MAR 2021 09:21

Välkomna på årsmöte 2021-03-14 kl 17.00.

För att anpassa oss i dessa tider med Covid-19 så kommer årsmötet att hållas digitalt via Teams. Vill du vara med på mötet så anmäler du dig med förnamn + efternamn + till vilken mailadress du vill ha Teamslänken till This is a mailto link senast lördag 13 mars. Teamslänk till mötet kommer att skickas senast 2 timmar innan mötet.

 

Dagordning

 1. Mötets öppnande
 2. Val av ordförande för mötet
 3. Anmälan av styrelsens val av sekreterare vid årsmötet
 4. Fastställande av röstlängd
 5. Val av protokolljusterare och rösträknare
 6. Fastställande av dagordning
 7. Fastställande av om mötet blivit i laga ordning utlyst
 8. Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelserna
 9. Revisorernas berättelse
 10. Fastställande av balans- och resultaträkningar
 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 12. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter inom ramen för det i 17 § andra stycket angivna antalet
 13. Val av ordförande för föreningen
 14. Val av övriga styrelseledamöter jämte suppleanter
 15. Anmälan av ungdomsledamot jämte personlig suppleant utsedda av ungdomssektionen
 16. Fastställande av eventuella sektioner förutom ungdomssektion (se §22)
 17. Val av två revisorer och en revisorssuppleant
 18. Beslut om antalet ledamöter i valberedningen
 19. Val på ett år av ordförande och ledamöter i valberedningen
 20. Val av ombud till SvRFs och distriktets allmänna möten och ev andra möten där föreningen har rätt att representera med ombud.
 21. Fastställande av årsavgift för nästkommande år.
 22. Övriga ärenden som enligt 13 § kan upptas till beslut på årsmöte.
 • Beslut om uppdatering av föreningens stadgar enligt utskick från Svenska Ridsportförbundet
 • Inkommen motion till årsmötet: Tränings och tävlingskommitté
 1. Sammanträdets avslutande.

 

Årsmöteshandlingar kommer adderas till detta inlägg under veckan, dock senast söndag 7 mars.

Praktisk information:

Logga gärna in på mötet i Teams lite innan 17.00 så att mötet kan starta i tid.

Stäng av din mikrofon när du inte talar på mötet (görs genom att trycka på mikrofonsymbolen i Teams så att det blir ett streck över symbolen)

Vill du begära ordet trycker du på "räcka upp handen" så att det kommer upp en gul hand vid sidan av ditt namn alternativt skriver du i chatten.

Röstning kommer företrädelsevis ske genom omvänd acklamation (de som motsätter sig förslaget måste säga till), vid behov kommer vi använda oss av menti.com

Årsmöteshandlingar:

Stadgar: Svenska Ridsportförbundet har uppdaterat de typstadgar som finns och ålägger respektive förening att anta dem på årsmötet 2021 

 • Förslag nya stadgar finns här Nuvarande stadgar finns på hemsidan under rubriken ”Föreningen”

Verksamhetsberättelse

Balansrapport & Resultatrapport

Revisionsberättelse

Valberedningens förslag

Förslag på medlemsavgift 2022

Motion till årsmötet

Styrelsens yttrande på inkommen motion

Skribent: Maria Hake
E-post: Adressen Gömd

i STORA HÖGA

 

 

 

Mitronic

 

MR

 

 

 

 

Stena_Logo_Tagline

unnamed.png

 

Logotype_JPG.jpg

 

uklum

Postadress:
Stora Höga RK - Ridsport
Smundstorp 214
44493 Spekeröd

Kontakt:
Tel: +46303777995
E-post: personal@storahogari...

Se all info