Hoppa till sidans innehåll

Kallelse till årsmöte - INSTÄLLT

04 MAR 2020 12:59
Vi har beslutat att flytta fram årsmötet med anledning av Coronasmittan, vi återkommer med nytt datum längre fram. Detta beslut är taget efter dialog med ridsportförbundet.Vänliga hälsningar

Styrelsen
  • Uppdaterad: 04 MAR 2020 12:59

Härmed kallas samtliga medlemmar till årsmöte för Stora Höga Ridklubb, söndagen den 15 mars klockan 17.00 i klubbstugan! Välkomna!
DAGORDNING

Ärenden vid årsmöte
Vid årsmöte skall följande ärenden behandlas och protokollföras:
1. Mötets öppnande
2. Val av ordförande för mötet
3. Anmälan av styrelsens val av sekreterare vid årsmötet
4. Fastställande av röstlängd
5. Val av protokolljusterare och rösträknare
6. Fastställande av dagordning
7. Fastställande av om mötet blivit i laga ordning utlyst
8. Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelserna
9. Revisorernas berättelse
10. Fastställande av balans- och resultaträkningar
11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
12. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter inom ramen för det i 17 § andra stycket
angivna antalet
13. Val av ordförande för föreningen
14. Val av övriga styrelseledamöter jämte suppleanter
15. Anmälan av ungdomsledamot jämte personlig suppleant utsedda av ungdomssektionen
16. Fastställande av eventuella sektioner förutom ungdomssektion (se §22)
17. Val av två revisorer och en revisorssuppleant
18. Beslut om antalet ledamöter i valberedningen
19. Val på ett år av ordförande och ledamöter i valberedningen
20. Val av ombud till SvRFs och distriktets allmänna möten och ev andra möten där föreningen har rätt att representera med ombud.
21. Fastställande av årsavgift för nästkommande år.
22. Övriga ärenden som enligt 13 § kan upptas till beslut på årsmöte.

Beslut om uppdatering av stadgar enligt utskick från Svenska ridsortförbundet

Bilaga 1 stadgeändring.pdf

stadgar.pdf


23. Sammanträdets avslutande.

Verksamhet- och förvaltningsberättelse finns att tillgå på kontoret från och med 8/3-2020.

Skribent: Maria Hake
E-post: Adressen Gömd

i STORA HÖGA

 

 

 

Mitronic

 

MR

 

 

 

 

Stena_Logo_Tagline

unnamed.png

 

Logotype_JPG.jpg

 

uklum

Postadress:
Stora Höga RK - Ridsport
Smundstorp 214
44493 Spekeröd

Kontakt:
Tel: +46303777995
E-post: personal@storahogari...

Se all info